Danmark er særdeles godt analyseret, hvad angår beregninger omkring vindhastigheder og vindens energiindhold.

Vindresourcekortet er fremstillet af Energi & Miljødata A/S. Virksomheden har ved udarbejdelsen af kortet udført ca. 80 mio. beregninger, svarende til en beregning for hver 200 m. I beregningerne indgår lokale terrændata som f.eks. bakker og skovarealer. Beregningerne er udført for 4 forskellige højder over terrænet (25, 45, 70 & 100 m).

Vindresourcekortet viser områdernes egnethed til opstilling af vindmøller. Dog bør man være opmærksom på, at vindmøllefabrikkerne nu er begyndt at fremstille vindmølletyper, som er specielt velegnet til opstilling i områder med relativt dårlige vindforhold - typisk kystfjerne placeringer. Dette kan delvist kompensere for en umiddelbar dårlig placering.

Ved vurdering af en konkret mulighed for placering af vindmøller, skal der altid foretages en nøjagtig beregning på stedet. Beregningerne foretages af bl.a. Danmarks Vindmølleforening og flere vindmøllefabrikker.