Vindmøllebørsen® er etableret på initiativ af Dansk Vindmølle Institut A/S, der i de senere år har opnået en betydelig markedsandel ved finansiering af vindmøller.
Dansk Vindmølle Institut A/S har således en markedsledende position indenfor kapitalfremskaffelse til vindmøllekøbere.

Vindmøllebørsens® medarbejdere har flere års erfaring indenfor vindmøllebranchen og har derigennem opbygget en betydelig ekspertise indenfor rådgivning om vindmølleforhold.
Denne erfaring vil komme Dem til gode som sælger eller køber i form af kompetent rådgivning, eksempelvis ved værdiansættelse af vindmøller og vindmølleandele og ved handelens praktiske gennemførelse.

Det er Vindmøllebørsens® intention at udvikle reelle og trygge rammer, hvor kontakten mellem købere og sælgere skabes og udvikler sig til en for begge parter god og ordentlig handel.