Handelsbetingelser ved salg af vindmøller 

Ved salg af vindmøller gennem Vindmøllebørsen®, skal sælger indgå en aftale med Vindmøllebørsen®. Når der opnås enighed om vilkårene for de handelsbetingelser, som vindmøllen skal udbydes til, udarbejder og fremsender Vindmøllebørsen® formidlingsaftale til Deres godkendelse og underskrift.

Salgssalæret aftales individuelt fra sag til sag. 

Salæret betales, når der er skrevet slutseddel/overdragelsesaftale på vindmøllen. Såfremt der ikke indgås aftale om handel af vindmølle betales intet salær til Vindmøllebørsen® - se dog nærmere betingelser i formidlingsaftalen.

Tilbage til købsoversigt