Handelsbetingelser ved køb af vindmøller 

Ved køb af vindmøller  udbudt til salg gennem Vindmøllebørsen®, skal køber med underskrift acceptere at betale en formidlingsprovision til Vindmøllebørsen®.

Formidlingsprovisionen udgør 1 % + moms (dog min. kr. 10.000 + moms) af vindmøllens købspris.

De nærmere forhold/betingelser omkring handlen aftales direkte mellem sælger og køber og er således Vindmøllebørsen® uvedkommende.

Idet Vindmøllebørsen® alene fungerer som formidler af oplysninger, kan Vindmøllebørsen® ikke gøres ansvarlig for forhold omkring vindmøllen eller vindmøllehandlen.

Køber skriver ligeledes under på, at der søges den nødvendige rådgivning hos egne kvalificerede rådgivere.

Aftaledokumentet kan hentes herunder eller rekvireres hos Vindmøllebørsen®. Når det udfyldte og underskrevne dokument er modtaget hos Vindmøllebørsen®, oplyser Vindmøllebørsen® navn, adresse og telefonnummer på sælger af den vindmølle, som De har modtaget grundoplysninger på og udtrykt interesse for.

Den videre forhandling foregår herefter direkte med sælger uden medvirken fra Vindmøllebørsen®.

Provisionen betales, når der er skrevet slutseddel/overdragelsesaftale på vindmøllen. Såfremt der ikke indgås aftale om handel af vindmølle, betales intet salær til Vindmøllebørsen®.