Energiselskaber  
Samleside for El-selskaberne Samleside for Danmarks el-distributionsselskaber. Find bl.a. el-priser i dit område.
elsam Sammenslutning af jysk-fynske elværker
Energi E2 distributions- og handelsselskab for el, primært i østdanmark
Seas el-leverandør til sydsjælland og Lolland-Falster
Interesseorganisationer  
Danmarks Vindmølleforening Forening for vindkraftinteresserede i Danmark, herunder ejere/medejere af vindmøller
Naturlig Energi Tidsskrift for vindmølle ejere og andre som er interesseret i vindkraft
Vindmølleindustrien Foreningen af danske vindmøllefabrikanter
Offentlige myndigheder  
RISØ forestår bl.a. godkendelsesordningen for vindmøller i Danmark
Danmarks Statistik Forskellige statistiske oplysninger
Energistyrelsen Offentlig styrelse som bl.a. beskæftiger sig med energiudvikling, herunder vindmøller.
Kort & Matrikelstyrelsen
Miljøministeriet Har det overordnede ansvar for miljø- og energipolitikken i Danmark
Underleverandører  
Asea Brown Boveri Ltd. Leverandør af bl.a. generatorer
Flender GmbH Tysk producent af bl.a. gearkasser
LM Glasfiber A/S Dansk fabrikant af bl.a. vindmøllevinger
Siemens A/S Leverandør af elektronisk udstyr
Vind og vejr  
Danmarks Meteorologiske Institut Mange oplysninger om vind og vejr bl.a. 7 døgns udsigter og 3 timers vindopdateringer indenfor de seneste 24 timer
DR Vejrudsigt med 5 døgnsprognose fra DR.
Vindstatistik - Energi & Miljødata A/S 12 års vindstatistik som kan opdeles i perioder og regioner
Vindstatistik - naturlig energi 20 års månedsopdelt vindstatistik, baseret på vindmølle ejeres indberetning
TV2 Vejret fra TV2 med bl.a. 5 døgns prognose
Vindmølleanlæg, udvikling/projektering  
Energicenter Nord Udvikler og rådgiver om vindkraftanlæg
Vindmøllefabrikker, danske  
Nordex A/S dansk/tysk vindmølleproducent
Siemens AG Vindmølleproducent
Vestas Vindmølleproducent
Vindmøllefabrikker, udenlandske  
Repower
DEWind GmbH Tysk vindmølleproducent
Enercon Tysk vindmølleproducent
Enron Inc. Amerikansk vindmølleproducent
Windtech GmbH Østrigsk vindmølleproducent
Vindmølleparker  
Horns Rev vindmøllepark Besøg verderns største off-shore vindmøllepark.
Middelgrunden Danmarks største vindmøllelaug. Følg bl.a. off-shore møllernes bygning med web-cam.
Øvrige  
Kraftjournalen Professionel norsk side der har et bredt udsnit af el relevante data, p.t. primært for Norge, selvom de forsøger at være internationale.
Energi & Miljødata A/S Virksomhed som er beskæftiget indenfor energiprojekter med bl.a softwareudvikling

Tilbage til toppen